Stavomark, spol. s r.o.

Základné materiály

Medzi základné stavebné materiály patria cement, štrkopiesky a vápno. Využívajú sa hlavne pri výrobe betónu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stavby. Ďalej ich používame pri tradičných stavebných postupoch na výrobu malty a omietok. Hoci na trhu sú už mnohé druhy hotových suchých maltových zmesov, starí majstri do dnes oblubujú tieto tradičné spôsoby výstavby.
CRH cement
Calmit