Stavomark, spol. s r.o.

Potrubné systémy

Potrubné systémy slúžia hlavne na prepravu vody, či už odpadovej, pitnej alebo dažďovej. Najrozšírenejšie sú dnes plastové potrubia.
Rehau