Stavomark, spol. s r.o.

Izolácia plochých striech

Najviac tepla z vnútorného prostredia uniká cez strešnú konštrukciu. Z hľadiska noriem sú určené prísnejšie kritéria na izoláciu strechy. Typ izolácie sa volí na základe typu konštrukcie, okrem najrozšírenejších izolácií polystyrénu a minerálnej vlny sú dnes dostupné aj mnohé iné typy. Ploché strechy môžeme rozdeliť z rozličných hľadísk,  v našom prípade má najväčší význam delenie podľa poradia vrstiev a to: strechy s klasickým poradím a strechy s opačným poradím vrstiev. Na základe konštrukcie sa potom volí aj typ tepelnej izolácie plochej strechy.
Austrotherm
Rokwool