Stavomark, spol. s r.o.

Fasádne omietky a farby

Fasády budov svojou farebnosťou a členitosťou sú neooddeliteľnou súčasťou architektúry. Svojím estetickým pôsobením vytvárajú vzhľad ulíc, námestí, obytných štvrtí a miest. Farby a omietky dokážu fasády oživiť či zvýrazniť architektúru. Okrem estetických funkcií plnia v prvom rade ochrannú funkciu. Vysoké nároky sa kladú predovšetkým na vonkajšie fasády, ktoré sú vystavené teplotným výkyvom, dažďom, znečistenému ovzdušiu, slnečnému žiareniu a pod. Tieto činitele ovplyvňujú aj farebnú stálosť a životnosť fasády. Práve požiadavka mať "trvalo krásnu fasádu" posúva vývoj omietok a farieb dopredu. (baumit.sk)
Baumit
Sakret
SOAS
JUB