Stavomark, spol. s r.o.

Novinky a akcie

Súťaž s Weberom

Do súťaže bude zaradený každý, kto si v uvedenom období zakúpi nasledovné množstvo a druh výrobkov:

Tenkovrstvové omietky weberpas od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Weber Terranova v množstve min.10 vedier. Špecifikácia druhu výrobkov tenkovrstvových omietok: weberpas aquaBalance, weberpas clean Active, weberpas silikónová, weberpas nova S, weberpas silikátová, weberpas akrylátová, weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka.

Výrobky od spol. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – divízia Rigips v min. hodnote nad 100,- € s DPH bez špecifikácie druhu výrobku.

Trvanie súťaže: 1.10.2020 - 31.10.2020. Losovanie výhier sa uskutoční v novembri 2020.

(105.39 kb)
(205.41 kb)
(399.9 kb)
(1256.17 kb)
Súťaž s Weberom

Zoznam noviniek