Stavomark, spol. s r.o.

Novinky a akcie

Predaj neprerušený!

Zmluvné firmy

V snahe predísť predĺženiu čakacej doby, odporúčame našim zmluvným odberateľom poslať objednávku tovaru

vopred na: info@stavomark.sk. Následne takto pripravený tovar Vám vydáme alebo dopravíme našimi vozdilami

v dohodnutom termíne.

Maloobchodní zákazníci

Nezmluvní odberatelia si obdobne môžu tovar objednať cez emailovú adresu info@stavomark.sk, alebo kontaktný formulár na našej webstránke resp. cez zákaznícku

linku 055 /460 20 94, 0905 808 626. Po dohode si tovar môžete prevziať pred bránou areálu firmy, uprednosťujeme

pritom platbu platobnou kartou.

Predaj neprerušený!

Zoznam noviniek