Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Stavomark, spol. s r.o.

Praktické rady

Izolácia strechy efektívne a pohodlne vďaka POLYFORM

Ako na zateplenie plochej strechy

Aj keď investícia do plochej strechy je finančne náročná, podľa názoru POLYFORMu je vždy dôležité dať navrhnúť správnu skladbu a hrúbku tepelnoizolačného materiálu skúsenému projektantovi. Donedávna sme ploché strechy videli skôr na administratívnych budovách a halách, ale v poslednej dobe sa čoraz viac objavujú na nízkoenergetických a pasívnych domoch. Dôsledne aplikovaná a vrstvená izolácia zaistí správnu funkčnosť celej strechy. Donedávna používané ploché strechy bez spádu sa neosvedčili, keďže najčastejším problémom plochých striech je stojaca voda, ktorá výrazne znižuje životnosť strešného plášťa. Na vytvorenie potrebnej spádovej tepelnoizolačnej vrstvy, ktorá zabezpečí vynikajúce odvodnenie plochej strechy má POLYFORM v ponuke vysokokvalitné jedno a dvojspádové dosky z bieleho a sivého EPS, ktoré je možné použiť na vyspádovanie nových a dospádovanie rekonštruovaných striech, balkónov a terás. Dokonale zabezpečujú odvodnenie takejto strechy a znižujú riziko vzniku nežiaducich porastov na jej povrchu.

EPS spádové dosky

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,031 ~ 0,036 W / (m . K) *

Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS (10): 100 ~ 200 kPa*

Trieda reakcie na oheň: E

*v závislosti od typu použitej izolácie

Návrh spádovania plochej strechy

Už teraz sa vám to zdá komplikované? Buďte bez obáv spoločnosť POLYFORM sa o vás postará, pretože ponúka realizačným spoločnostiam a projektantom spracovanie ukladacieho plánu spádovania plochej strechy. Týmto plánom vám výrazne napomáha optimalizovať čas a náklady na zhotovenie strechy.

  

 

Pre profesionálny návrh je potrebné doložiť:

  • projekčný návrh strechy – pôdorys, rezy, pohľady
  • materiálovú skladbu tepelnej izolácie, popis strechy
  • minimálny požadovaný spád strechy, výška atiky, drenážne body – vpuste, minimálna a maximálna hrúbka tepelnej izolácie
  • pri rekonštrukciách striech zosúladenie skutočného a projekčného nového stavu strechy

Návrh je vypracovaný individuálne na každú jednu konkrétnu strechu. Nie je možné ho zovšeobecňovať. Súčasťou plánu je aj 3D model pre lepšiu vizualizáciu – predstavu tvaru navrhovanej strechy. V návrhu je uvedené potrebné množstvo rovných a spádových dosiek – kusovník. Pre jednoduchšiu identifikáciu dosiek sú tieto označené v kusovníku a následne aj v ukladacom pláne. Odporúča sa ukladať dosky polystyrénu na väzbu cez podkladové a rovné tepelnoizolačné dosky, kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov.

Vyspádovanie plochej strechy pomocou použitých spádových dosiek z EPS je jedným z najefektívnejších spôsobov. Takto zhotovená skladba strešného plášťa, nezaťažuje nosnú konštrukciu strechy vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti (15-30 kg/m3). Dosky z expandovaného polystyrénu zabezpečujú aj pri zvýšenej vlhkosti požadované tepelnoizolačné vlastnosti a to vďaka nízkej nasiakavosti. Dokonca ani pri poškodení hydroizolácie nie je nutná celková výmena tepelnej izolácie.

Výhody spádovania plochých striech pomocou spádových dosiek EPS:

  • minimálne zaťaženie konštrukcie strechy
  • jednoduchá a suchá montáž
  • žiadne dilatačné škáry
  • hrúbka spádových dosiek 20 – 300 mm, max. do 600 mm na požiadanie

Stavba domu si vyžaduje množstvo znalostí, ale aj starostí a pretečených nervov. Nie každý má totiž čas a hlavne chuť riešiť všetky vzniknuté okolnosti. Obklopte sa preto tými správnymi ľuďmi a hneď to pôjde ako po masle. POLYFORM je naozajstným tímovým hráčom. Vďaka naším produktom vám dokážeme zabezpečiť „pohodu domova“ rýchlo a jednoducho od základov až po strechu.

Text a Foto : Polyform

Izolácia strechy efektívne a pohodlne vďaka POLYFORM